SLF ser Dansmaskiner på Moderna museet tisdagen den 15/4 kl 17.00-19.00

Tisdagen den 15 april kl 17.00 – 19.00 går vi tillsammans till Moderna Museet för att se specialutställningen Dansmaskiner – från Léger till Kraftwerk. Utställningen tar fasta på modernisternas fascination för maskinen och den mekaniska vardagen, och upptäcker också hur samtida Kraftwerk utforskat relationen mellan människa och maskin. En sal är ägnad Kraftwerks 3-D-installation 1 2 3 4 5 6 7 8 (2013).

Den 20 februari 1909 publicerades det första futuristiska manifestet, författat av den italienske poeten och futurist-ledaren Filippo Tommaso Marinetti, i den franska dagstidningen Le Figaro. En radikal maskinestetik lades fram som skulle svepa bort all klassisk, antik skulptur och radera det förlegade måleriet. Futuristerna dyrkade den växande industrins maskiner och inledningsvis var förhärligande av krig och våld ett centralt inslag. Efter första världskriget klingade entusiasmen av men det estetiska programmet levde vidare hos avantgardet i Paris, New York, Prag, Dessau och Moskva.

Konsten började i det tidiga 1900-talet att skildra de nya erfarenheter som livet i moderna storstäder förde med sig. Metropolen i sig blev ett modernt motivval, som i Aleksandra Eksters uppbrutna landskap Venezia (1915), där skönheten i stadens kontraster och speglingar lyfts fram. Det mekaniska massmediet film, liksom modern dans och teater, kom att bli viktiga konstformer för att gestalta tidens omvälvande energi. Scenkonsten fungerade som ett laboratorium där vilda idéer kunde förverkligas i stor skala och i samklang med de andra konsterna.

Normalt är entréavgiften till Moderna museet 120 kr, men av detta betalar SLF hälften. Mao så betalar du bara 60 kr för att få tillgång till hela Moderna museet! Om du är medlem i Moderna museets vänförening uppskattar vi om du tar med ditt medlemskort eftersom detta ger dig ännu bättre rabatt!

Hitta fram: Moderna museet ligger på Skeppsholmen. Buss: t ex 2, 43, 55, 62, 76 till Kungsträdgården. Tunnelbana: till Kungsträdgården. Du kan även åka buss 65 hela vägen, eller ta Djurgårdsfärjan! Därefter 10 minuter promenad.
Se även; www.eniro.se (kartor) samt www.sl.se (busstidtabeller) om du behöver mer info.

Du MÅSTE förhandsanmäla dig senast måndag den 14/4 på nedanstående webbsida. Genom detta vet vi vilka vi ska vänta in om någon blir försenad, samt hur många entrébiljetter vi ska köpa ut. Vid för få anmälningar kan evenemanget komma att ställas in för att hålla föreningens kostnader nere!

http://event.redmarker.se/?id=441 Dansmaskiner på Moderna museet
Sidan är utvecklad av Ulf Sandström som även har ställt den till föreningens förfogande. Tack Ulf!

Det var allt för den här gången.
Hälsningar: Anders Larsson, ordförande.

Posted in Föreningsmöte, Mälardalen, SLF | Kommentering avstängd

SLF bjuder in till Årsmötesdag 2014 den 16 mars kl 12.00-17.00 på Dansmuseet i Stockholm

Söndagen den 16 mars bjuder SLF in till årsmötesdag 2014 på Dansmuseet i Stockholm. Programmet jämte årsmöteskallelsen och förslag till dagordning framgår av bilagda handlingar vilka såväl mailas som skickas ut med post till SLFs medlemmar.

Programmet för dagen är:
• 12.00 – 13.00 Årsmötesförhandlingar enlig bifogad kallelse – obs förhandsanmälan nödvändig!
• 14.00 – 15.00 Guidad visning i museets utställning – obs förhandsanmälan önskvärd!
• 15.00 – 16.20 Subventionerad brunch på Bistro Rolf de Maré – obs förhandsanmälan krävs!
• 16.20 – 17.00 Jimmy Ström berättar om arbetet med museets ljussättning
Du MÅSTE förhandsanmäla dig senast den 14/3 kl 18.00 på nedanstående webbsidor för de delarna av årsmötesdagen som du kommer att delta på!
Genom detta vet vi hur många vi blir under årsmötet, på den guidade visningen samt hur många platser vi ska reservera till brunchen (vi har bara 15 platser till vårt förfogande!).

http://event.redmarker.se/?id=416 Anmälan om deltagande på årsmötet kl 12.00 – 13.30

http://event.redmarker.se/?id=418 Anmälan om deltagande på guidad visning av Dansmuseet

http://event.redmarker.se/?id=419 Anmälan att delta i årsmötesbrunchen (egenkostnad 100 kr)

Hitta fram till Dansmuseet:
Museet ligger på Drottninggatan 17 i Stockholm
Om du åker kollektivtrafik:
Buss: t ex 3, 53, 62, 65 till Tegelbacken
Tunnelbana till Sergels Torg, eller buss till Tegelbacken, Därefter cirka 400 m promenad.

Se även; www.eniro.se (kartor) samt www.sl.se (busstidtabeller) om du behöver mer info.

Hjärtligt välkomna

Hälsar Anders Larsson, ordförande SLF

Posted in Föreningsmöte, Mälardalen, Nord, Okategoriserade, Öst, SLF, Syd, Väst | Kommentering avstängd

Glöm inte söka SLFs stipendium 2014 senast 12 mars

Föreningen delar sedan 2005 ut ett stipendium. Stipendiet utdelas årligen till en eller flera föreningsmedlemmar enligt nedanstående kriterier:

Stipendiet är en del av förverkligandet av §1 i föreningens stadgar där det heter:
”Föreningen vill hävda ljussättningen som en konstnärlig del i teater och musikproduktioner och i övriga sammanhang där ljussättning krävs för ett konstnärligt resultat genom att;
- främja god ljussättning”

För kompletta stipendiekriterier se under fliken SLF stipendiet i högerspalten

Tveka inte att söka och gör det före den 12/3-14.

Skicka din stipendieansökan till
SLF; Svenska Ljussättareföreningen
c/o Anders Larsson
Bondegatan 71 b 4tr
116 34 Stockholm

Posted in Ljus, Mälardalen, Miljöljus, Nord, Öst, Scen, SLF, Syd, TV, Utbildning, Väst | Kommentering avstängd

SLF kallar till årsmöte den 16 mars på Dansmuseet i Stockholm

Svenska Ljussättareföreningen kallar härmed till föreningens nittonde ordinarie årsmöte:
TID: 16/3 – 2014 Kl 12.00 – ca 13.30
PLATS: Dansmuseet, Drottninggatan 17 i Stockholm
Hitta fram; Tunnelbana till Sergels Torg, eller buss till Tegelbacken, Därefter cirka 400 m promenad. Info på www.eniro.se (kartor) samt www.sl.se (busstider)
OBS! Entrén är låst efter kl 12.10 inget insläpp sker efter den tiden. Alternativt ring telefonnumret som Dansmuseets biljettkassa kan hänvisa till.
Ni måste senast den 14/3 kl 18.00 förhandsanmäla att ni kommer på följande länk; http://event.redmarker.se/?id=416 pga att alla dörrar är låsta till lokalen samt att den möteslokal vi har måste möbleras upp inför detta möte.

Förslag till dagordning:
Mötets öppnande
1) Val av mötessekreterare
2) Val av mötesordförande
3) Val av två justeringsmän
4) Mötets stadgeenliga utlysande
5) Fastställande av dagordning
6) Utdelande av SLF stipendiet
7) SLF priset – pristagare tillkännages
8) Föredragning av styrelsens årsberättelse, samt resultat- och ballansberäkningar.
9) Föredragning av revisorernas berättelse
10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Val av styrelse och funktionärer;
Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, övriga ledamöter.
12) Val av två revisorer
13) Val av valnämnd
14) Beslutande om;
a) årsavgifter (medlem-, intresse-, studerande- samt stödmedlemskap) för kommande verksamhetsår, samt inträdesavgift
b) storlek på medel för lokalavdelningarna att disponera
c) storleken på medel som ska reserveras för SLF-stipendiet samt SLF-priset
d) uteslutande av medlem som restats för betalning av medlemsavgift och därigenom förverkat sitt medlemskap
15) Redovisning av 2013 års årsmötes uppdrag åt styrelsen
16) Förslag till ny stadgeparagraf; §4d – Om utträde som medlem i SLF – andra omröstningen
17) Föreningens verksamhet – i vilka sammanhang ska föreningen verka?
18) Årsmötets uppdrag åt styrelsen för det kommande verksamhetsåret – vad ska upp på agendan?
19) Övriga ärenden
20) Mötets avslutas.

På årsmötet äger såväl intressemedlemmar som medlemmar yttranderätt, men endast medlemmar äger rösträtt. Till er som ännu inte har inkommit med ansökningshandlingar finns det ännu tid fram till senast den 12/3 kl 17.00 att, till föreningens adress: SLF, c/o Anders Larsson, Bondegatan 71 b 4 tr, 116 34 Stockholm, inkomma med kompletta medlemsansökningshandlingar.
Vill ni rekvirera ansökningshandlingar skickar ni ett mail med detta önskemål till;
slf.ljus.event@gmail.com , eller ladda själv ned denna från föreningens hemsida; www.svenska-ljus.se

Efter årsmötesförhandlingarna och den efterföljande visningen av museets basutställning har föreningen bokat bord i restaurangen för en brunch som föreningen subventionerar. Anmälan till denna brunch sker via separat anmälningslista. I anslutning till denna informella del av årsmötet, finns det möjlighet för utomstående att bekanta sig med föreningen, samt att söka medlemskap/intressemedlemskap. Denna del av programmet beräknas ta sin början omkring kl 15.00.

Stockholm den 23 / 2 2014
På styrelsens vägnar

Anders Larsson, ordförande

Posted in Föreningsmöte, Ljus, Mälardalen, Miljöljus, Nord, Öst, Scen, SLF, Styrelsen, Syd, TV, Utbildning, Väst | Kommentering avstängd

SLF ser Beata Bergström på Musik- och teatermuseet

Tisdagen den 25 februari kl 15.30 – 17.00 besöker vi tillsammans Musik och teatermuseet för att se utställningen med fotografier av Beata Bergström från teater- och dansföreställningar 1953 – 2004.
Vi möter där en av Sveriges främsta teaterfotografer vars bildspråk och teknik var banbrytande när hon började fotografera teater och dans på 1950-talet. Continue reading

Posted in Event, Föreningsmöte, Mälardalen, Scen, SLF | Kommentering avstängd

SLF ser Hans Gedda och Mörkrets mästare på Nationalmuseum

Tisdagen den 11 februari kl 17.30 – 19.00 besöker vi tillsammans Nationalmuseum på dess temporära adress Fredsgatan 12 för att se utställningen ”Hans Gedda och Mörkrets mästare”. I en retrospektiv utställning visar Nationalmuseum närmare 140 verk av Hans Gedda, en av Sveriges mest betydande fotografer. Som en historisk kommentar till Geddas samtida bildvärld visas samtidigt ett urval av museets samling av caravaggister och närbesläktade konstnärer. Continue reading

Posted in Event, Föreningsmöte, Ljus, Mälardalen, SLF | Kommentering avstängd

SLF möter Rick Fisher – Hur är det att ljussätta på West End?

Tisdagen den 21 januari kl 18.00 – 19.30 har SLF bjudit in ljussättaren och ALDs tidigare ordförande Rick Fisher för att berätta om hur det är att arbeta som ljussättare på West End i London.

För många är Rick Fisher ett välbekant namn eftersom han redan 1995 besökte Sverige och på NoTT 95 berättade om arbetet med att ljussätta uppsättningen ”An Inspector Calls” vilken han även vann en Tony Award och Drama Desk Awards för.
Efter detta har det blivit många fler uppsättningar vilket även har lett fram till fler utmärkelser. En stor framgång blev Mattthew Bourne´s uppsättning av Swan Lake (1995 på West End och därefter på Broadway 1998) vilken visades på SVT våren 2013. Continue reading

Posted in Event, Föreningsmöte, Mälardalen, Okategoriserade, SLF | Kommentering avstängd