Svenska Ljussättareföreningen, SLF, är en intresseorganisation för yrkesverksamma ljussättare. Om du är verksam som ljussättare inom scenkonstområdet och/eller som TV-ljussättare, miljöljussättare eller annan verksamhet där ljuset på ett eller annat sätt ska designas är du välkommen att söka medlemskap i föreningen.

Om du vill ansöka om medlemskap ska du använda dig av ansökningsblanketten nedan  (pdf-fil), i vilken det framgår vad du behöver åberopa i din ansökan.

Om du inte är yrkesverksam som ljussättare, men ändå vill ta del av föreningens verksamhet, är du välkommen som intressemedlem. Du behöver inte göra någon ansökan för att godtas som intressemedlem utan betalar bara in din intressemedlemsavgift på SLFs plusgiro 32 54 97 – 6

(Glöm inte att ange namn och adress på din inbetalning, varesig den sker via girering, över disk eller på elektronisk väg eftersom vi har ytterst begränsade möjligheter att spåra ”anonyma” inbetalningar)

Hjärtligt välkommen till föreningen med din medlemsansökan eller direkt som intressemedlem

Anders Larsson, ordförande SLF

400-:

350:-

50:-

från 3000:-

full
intresse
student
stod