Kategori: Hemsidan

SLF bidrar med två mötesaktiviteter under den digitala Scenkonstbiennalen

I och med att Scenkonstbiennalen 2021 pga coronasituationen i landet inte kommer att kunna hållas IRL har biennalen öppnat upp för digital medverkan.

SLF har hörsammat denna förfrågan och kommer att bidra med två mötesaktiviteter.

Vi kommer här att publicera länk till dessa aktiviteter så fort vi har tillgång till datum och tid för dessa möten.

SLF antog nya stadgar på årsmötet 21/3-2021

Vid SLFs årsmöte den 21/3 2021 antogs nya och uppdaterade stadgar för att både underlätta föreningens arbete, men även anpassa de ursprungliga stadgarna från 1992 till hur föreningen arbetar idag.

Den viktigaste förändringen var att avskaffa att föreningens lokalavdelningar har egna årsmöten där lokalavdelningens representant i styrelsen utses. Detta sker nu i stället i samband med det ordinarie valet till styrelsen.

Begreppet lokalavdelning ändrades också till att fortsättningsvis anges som regioner.

Stadgarna i dess helhet kan ni läsa under rubriken ”stadgar”

SLF i din iPhone

SLF´s hemsida finns i en anpassad version för din iPhone / iPod touch, Google Android eller annan touch-baserad smartphone.  Vill du inte använda den anpassade versionen går det bra att välja standardversionen längst ner på sidan i din telefon.

NY HEMSIDA

Välkommen till SLF’s nya hemsida. Den nya hemsidan ska förhoppningsvis upplevas tydligare och modernare än den tidigare och underlätta för styrelsen att administrera innehållet. Under början av året kommer sidan att fyllas på med mötesprotokoll, info om ljussättarpriset, nyttiga länkar mm. Har du önskemål eller tips om vad som borde finnas på sidan så går det bra att kontakta site-administratören.