Kategori: Utbildning

SLFs årsmötesdag mycket lyckad

I söndags genomfördes SLF årsmöte i enlighet med vad som tidigare meddelats.

Eftermiddagen inleddes med att juristen Christina Wainikka informerade om hur Upphovsrättslagstiftningen är uppbyggd och på vilka sätt den berör oss i ljussättningsarbetet.

Därefter följde de sedvanliga årsmötesförhandlingarna.

Inom kort kommer information kring utfallet av årsmötet angående ansvarsfriheten för det gångna verksamhetsåret, val av styrelse, årsavgifter samt stämmans uppdrag till styrelsen att arbeta med under verksamhetsåret 2013.

Utöver detta informerades det även om ett upprop från engelska ljussättareföreningen ALD, samt om en masterutbildning som även riktar sig till ljussättare. Information om dessa saker kommer inom kort.

För SLFs styrelse

Anders Larsson, ordförande

Upphovsrätt för ljussättare – årets viktigaste seminarium

Även i år anordnar föreningen ett seminarium i anslutning till årsmötet.

I år talar vi om upphovsrätt för ljussättare:

– Vi inleder med att samla ihop era personliga exempel på hur upphovsrätten kan ha kränkts i olika sammanhang
– Därefter talar Christina Wainikka (jurist med mångårig erfarenhet kring upphovsrättsfrågor) om ”Upphovsrätten – så fungerar den i ljussättningssammanhang” varefter vi går igenom viktiga frågeställningar.
– Vi avslutar med att informera om LLB 2013 på Älvsjömässan 22-24/4

Ytterligare information finner du någon vecka före årsmötet på föreningens hemsida; www.svenska-ljus.se

För att ni skall kunna planera in mötet gäller:

Tid och plats Stockholms dramatiska högskola (StDH) fd DI, Valhallavägen 189, Stockholm
kl 13 – 15.30, den 17/3-2013 Läs mer

Glöm inte söka SLFs stipendium 2013 senast 14 mars!

Föreningen delar sedan 2005 ut ett stipendium. Stipendiet utdelas årligen till en eller flera föreningsmedlemmar enligt nedanstående kriterier:

Stipendiet är en del av förverkligandet av §1 i föreningens stadgar där det heter:
”Föreningen vill hävda ljussättningen som en konstnärlig del i teater och musikproduktioner och i övriga sammanhang där ljussättning krävs för ett konstnärligt resultat genom att;
– främja god ljussättning”

För kompletta stipendiekriterier se under fliken SLF stipendiet i högerspalten

Tveka inte att söka och gör det före den 14/3-13.

Skicka din stipendieansökan till
SLF; Svenska Ljussättareföreningen
c/o Anders Larsson
Bondegatan 71 b 4tr
116 34 Stockholm

Scandlight 2012 är över för den här gången

Tre intensiva dagar med Scandlight 2012 är över för den här gången!

Med en viss saknad kan man konstatera att tre intensiva dagar går väldigt snabbt när ämnet är så intressant som det var den här gången.

Vi kan även glädja oss över att intresset var så stort som det var den här gången med ett sextiotal anmälda deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland, USA samt Hong Kong!

Vi tackar alla föredragshållare, workshopledare, deltagare samt inte minst Ulf Nielsen som höll ihop detta arrangemang för den här gången och hälsar er alla hjärtligt välkomna tillbaka om tre år!

Anders Larsson, ordförande SLF

Scandlight dag 3 – Vilken roll spelar projektionen i föreställningen?

Dag tre på Scandlight 2012 handlade till stor del om hur projektioner passar in i uppsättningen.

Scandlights inbjudne huvudtalare Michael Ramsaur berättade om hur ljus och projektioner inom ramen för den amerikanska ljussättartraditionen har förändrats över tid och hur den nuvarande trenden att använda LED ser ut.

Därefter berättade Jesper Wachtmeister om det stora projektet att göra projektioner på Stockholms Stadsmuseums fasad för att bl a berätta om byggnadens och stadens historia.

Kimmo Karjunen från Finland talade därefter om vilken roll en projicerad bild kan ha i en föreställning där bågen spände från de 40 000 år gamla grottmålningarna i Frankrike fram till dagens videoprojektioner.

Efter lunch var det dags för några studenter från K3 i Malmö och Boomtown i Borlänge att berätta om sina erfarenheter från Riksutställningarnas verktyg TAGTOOL som de hade arbetat med under några dagar.

Mickael Fock berättade därefter om den projektionsmetod som han har arbetat med under flera år, men som i grunden går tillbaka till den illusionistprojektion som användes redan under 1800 talet.

Hela Scandlight 2012 avslutades med ett rundabordssamtal om vad vi gemensamt hade behandlat under dessa tre dagar – hur ser framtiden ut utan glödljuset och med en massa nya LED-ljuskällor och projektioner utasn fullgott spektrum?

Om ni missade Scandlight 2012 ber jag er att hålla ögonen öppna om cirka två och ett halvt år då det blir dags att anmäla sig till nästa stora gemensamma ljussättarmöte.

Scandlight dag 2 – Med projektorn i centrum

Dag två på Scandlight 2012 gick i projektorns tecken.

På förmiddagen hölls tre föredrag.

Ljussättarkollektivet SUTODA berättade om sitt sätt att arbeta och ljussätta med hjälp av projektorer.

Därefter berättade Mattias Franson om föreställningen I LOVE YOU BRO som han hade turnérat med på Riktteaterns uppdrag och som till stora delar byggde på hur en projektion interagerade i spelet. Utöver detta redogjorde Maria Wicknerz för sitt ljussättningsarbete med föreställningen SIRQUS ALFONS.

Förmiddagens tredje och avslutande föredrag hölls av Ole Kristensen som talade om Dynamisk projektions mappning med infraröd spårning och adaptivt ljus.

Efter lunch vidtog tre workshopgrupper enligt följande:
a) Örjan Fjällström visade hur man kan använda projektorer för att måla med ljuset
b) Mike Steinbrecher talade om den nya 3D världen som man kan arbeta med i Pandoras box
c) Axel Jacobson berättade om hur man kan göra en snabb och enkel projektionsmappning i programmet Ixagon.

Efter alla seminarier och workshop vidtog en guidad båttur i Malmös kanaler och kvällen avslutades med en fin grillning i Slottsträdgården