Den 14 december 1992 bildades Svenska Ljussättareföreningen vid ett konstituerande möte på Filmhuset i Stockholm. Ett sextiotal ljussättare från hela Sverige hade hörsammat den kallelse som hade gått ut via brev genom Proscen.
Kallelsen var resultatet av ett halvårs arbete vilket inleddes efter ett stormöte bland ljussättare i mitten av maj 1992.
Den förening som bildades, har till ändamål att: ”….hävda ljussättning som en konstnärlig del i teater och musikproduktioner och i övriga sammanhang där ljussättning krävs för ett konstnärligt resultat genom att:

• Främja god ljussättning.
• Hävda ljussättning som en del av den kollektiva konstnärliga arbetsprocessen.
• Vara ett debattforum för ljussättare sinsemellan och gentemot andra yrkesgrupper.
• Främja återväxten inom yrket.
• Söka påverka att det skapas möjlighet till utbildning inom yrket.
• Verka för ett fackligt erkännande.
• Verka för att, avtalsvilkor upprättas mellan arbetsgivare och ljussättare.
• Söka kontakt med systerorganisationer i andra