SLF stipendiet

 

Föreningen delar sedan 2005 ut ett stipendium. Stipendiet utdelas årligen till en eller flera föreningsmedlemmar enligt nedanstående kriterier:

 

Stipendiet är en del av förverkligandet av §1 i föreningens stadgar där det heter:

”Föreningen vill hävda ljussättningen som en konstnärlig del i teater och musikproduktioner och i övriga sammanhang där ljussättning krävs för ett konstnärligt resultat genom att;

– främja god ljussättning”

 

Följande regler för stipendiet finns uppställda:

 • Stipendiets namn är ”SLF stipendiet”.
 • Inriktningen på stipendieansökan kan avse resa, utbildning eller stöd till fördjupning i ljussättningskonsten i enlighet vad som sägs i föreningens stadgar §1.
 • Stipendiet kan endast sökas av ordinarie medlem i SLF (ej intresse-, passiv- eller studerandemedlem).
 • Ansökan sker skriftligt till styrelsen. Ansökan ska innehålla en kort motivering samt redogörelse för varför stipendiet söks samt specifikt hur det är tänkt att användas.
 • Ansökningstiden är i år förlängd till några dagar före årsmötet (12/3-2014)
 • Stipendienämnden utgörs av styrelsen vars beslut inte kan överklagas.
 • Medlem i styrelsen kan inte söka stipendiet.
 • Medel till stipendiefonden avsätts årligen av styrelsen på inrådan av årsmötet (medlen tas från externa bidrag och belastar därmed inte medlemsavgifterna).
 • Stipendiet kan delas ut årligen till en eller flera sökanden, men om det är flera som tilldelas stipendiet, delar dessa på den för året anslagna stipendiesumman.
 • Stipendiaten / -erna tillkännages på föreningsmöte under våren 2014, då stipendiet även delas ut.
 • Det åligger stipendiaten / -erna att göra en kortare redovisning av hur det tilldelade stipendiet har utnyttjats. Redovisningen kan dels ske som en kortare notis att publiceras på föreningens hemsida eller i annat publicerat sammanhang (såsom t ex notis i ProScen).

 

Stockholm den 27 februari 2014

 

 

Anders Larsson, ordförande SLF

 

 

Tveka inte att söka och gör det före den 12/3-14.

 

Skicka din stipendieansökan till

SLF; Svenska Ljussättareföreningen

c/o Anders Larsson

Bondegatan 71 b 4tr

116 34 Stockholm

 

ac) SLF-stipendiet2014.doc