Styrelse och funktionärer 2021

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Anders Larsson
Vice ordförande Linn Persson
Sekreterare Bertil Göransson
Informationssekreterare Sofia Linde
Kassör Thomas Mirstam
Programansvarig Tillsätts ej 2021
Avdelning Mälardalen Niklas Fischer
Avdelning Nord Erik Nordlander
Avdelning Syd Ulf Nielsen
Avdelning Väst Emily Lavebäck
Avdelning Öst Örjan Fjällström
Eventrepresentant Nicklas Glahns
TV-representant Örjan Fjällström
Utbildningsrepresentant Handhas inom styrelsen
Miljöljusrepresentant Handhas inom styrelsen
Studeranderepresentant Adjungeras in
Revisorer:
Anna Wemmert Clausen
Joakim Brink
Valberedning:
Mattias Fransson (sammankallande, ordinarie)
Mauritz de Vries (ordinarie)
Johan Sundin (suppliant)
Johanna Svensson (suppliant)
Kontaktperson för hemsidan:
Matti Reiman
Kontaktperson för SLFs mentorsprogram:
Nina Mylly