SLF ordnar utbildningskonferens kring Arbetsledning och koordination av stora projekt

Söndagen den 2 juni kl 07.35 – måndagen den 3 juni ca 06.30 ordnar SLF en utbildningskonferens på Viking Grace kring frågor om ”Arbetsledning och koordination av stora projekt”

Denna konferens har kommit till för att vi vet att alla ljussättare förr eller senare hamnar i sammanhang där framgången i projektet är beroende av i vilken utsträckning man kan leda och koordinera det team man har till sitt förfogande. Denna arbetsledning är dels av praktisk natur, men framförallt handlar det om att förmedla sin vision kring designen så att slutresultat blir det man avser. Med andra ord – kan jag förmedla min vision till mitt team så att ljus-designen blir så som jag vill ha den?!

Till vår hjälp under dagen har vi tre föredragshållare som alla har varit inblandade i stora och komplexa projekt inom olika områden. De tre är Kimmo Karjunen, ljussättare från Finland som även hade en mycket uppskattad föreläsning på Scandlight 2013, Mauritz de Vries som flera år i rad har ansvarat för stora ljussättningsprojekt i Göteborg samt avslutningsvis Klas Möller som bl a arbetar med ljussättningen av den nya bron utanför Sundsvall.

Programmet ser i stora drag ut enligt följande:
07.35 Avgång Viking Grace – Frukost
09.00 Välkomna
09.20 Föredrag 1
10.25 Föredrag 2
11.20 Lunchbuffé
12.45 Föredrag 3
14.00 Diskussion och sammanfattning
16.00 Egna aktiviteter
20.15 Buffémiddag samt social samvaro
06.30 Ankomst Stockholm

Denna utbildningsresa är starkt subventionerad av SLF. Totalkostnaden är 1300 kr per person och av detta betalar du som SLF medlem endast 500 kr.

I priset ingår alla kostnader för de sju konferenstimmarna, frukost, lunch och middag under resan samt insideshytt för övernattningen

Du MÅSTE förhandsanmäla dig senast tisdag den 30/4 på nedanstående webbsida. Genom detta vet vi hur vi kontaktar er för kompletterande deltagaruppgifter. Vi har fått ett begränsat antal biljetter och av den anledningen tillämpas principen ”först till kvarn….” .

OBSERVERA att:
1) Erbjudandet gäller endast SLFs medlemmar!
2) Vid för få anmälningar kan evenemanget komma att ställas in eftersom minimiantalet är 10 personer
3) Efter den 1/5 är anmälan bindande och din deltagaravgift kommer att debiteras dig även om du lämnar återbud

http://event.redmarker.se/?id=398 SLFs konferensresa den 2 -3 juni
Sidan är utvecklad av Ulf Sandström som även har ställt den till föreningens förfogande. Tack Ulf!

I samband med din anmälan måste du denna gång i fritextfältet även ange följande:
1 Kön
2 Födelsedatum
3 Medborgarskap

Vi tror och hoppas att denna utbildningsresa ska vara av stort värde för dig som SLF medlem. Detta är en typ av frågor som vi sällan får tid att ta upp, men som kan påverka utfallet av ljusdesignen i positiv riktning när det görs rätt, men likaväl kan förstöra upplevelsen om inte alla delar i maskineriet arbetar i samma riktning.

Jag hoppas att ni tar tillfället i akt för att delta i denna aktivitet

Hälsningar: Anders Larsson, ordförande.