SLF ser Dansmaskiner på Moderna museet tisdagen den 15/4 kl 17.00-19.00

Tisdagen den 15 april kl 17.00 – 19.00 går vi tillsammans till Moderna Museet för att se specialutställningen Dansmaskiner – från Léger till Kraftwerk. Utställningen tar fasta på modernisternas fascination för maskinen och den mekaniska vardagen, och upptäcker också hur samtida Kraftwerk utforskat relationen mellan människa och maskin. En sal är ägnad Kraftwerks 3-D-installation 1 2 3 4 5 6 7 8 (2013).

Den 20 februari 1909 publicerades det första futuristiska manifestet, författat av den italienske poeten och futurist-ledaren Filippo Tommaso Marinetti, i den franska dagstidningen Le Figaro. En radikal maskinestetik lades fram som skulle svepa bort all klassisk, antik skulptur och radera det förlegade måleriet. Futuristerna dyrkade den växande industrins maskiner och inledningsvis var förhärligande av krig och våld ett centralt inslag. Efter första världskriget klingade entusiasmen av men det estetiska programmet levde vidare hos avantgardet i Paris, New York, Prag, Dessau och Moskva.

Konsten började i det tidiga 1900-talet att skildra de nya erfarenheter som livet i moderna storstäder förde med sig. Metropolen i sig blev ett modernt motivval, som i Aleksandra Eksters uppbrutna landskap Venezia (1915), där skönheten i stadens kontraster och speglingar lyfts fram. Det mekaniska massmediet film, liksom modern dans och teater, kom att bli viktiga konstformer för att gestalta tidens omvälvande energi. Scenkonsten fungerade som ett laboratorium där vilda idéer kunde förverkligas i stor skala och i samklang med de andra konsterna.

Normalt är entréavgiften till Moderna museet 120 kr, men av detta betalar SLF hälften. Mao så betalar du bara 60 kr för att få tillgång till hela Moderna museet! Om du är medlem i Moderna museets vänförening uppskattar vi om du tar med ditt medlemskort eftersom detta ger dig ännu bättre rabatt!

Hitta fram: Moderna museet ligger på Skeppsholmen. Buss: t ex 2, 43, 55, 62, 76 till Kungsträdgården. Tunnelbana: till Kungsträdgården. Du kan även åka buss 65 hela vägen, eller ta Djurgårdsfärjan! Därefter 10 minuter promenad.
Se även; www.eniro.se (kartor) samt www.sl.se (busstidtabeller) om du behöver mer info.

Du MÅSTE förhandsanmäla dig senast måndag den 14/4 på nedanstående webbsida. Genom detta vet vi vilka vi ska vänta in om någon blir försenad, samt hur många entrébiljetter vi ska köpa ut. Vid för få anmälningar kan evenemanget komma att ställas in för att hålla föreningens kostnader nere!

http://event.redmarker.se/?id=441 Dansmaskiner på Moderna museet
Sidan är utvecklad av Ulf Sandström som även har ställt den till föreningens förfogande. Tack Ulf!

Det var allt för den här gången.
Hälsningar: Anders Larsson, ordförande.