SLF ser Riskcenter på Arkitekturmuseet

Söndagen den 14 april kl 13.00 – 15.30 går vi tillsammans till Arkitektur Museet för att se utställningen Riskcenter. Riskcenter är ett projekt och en utställning av den brittiske designern Onkar Kular. I samarbete med arkitekten Inigo Minns har han på Arkitekturmuseet skapat en interaktiv installation och en serie evenemang som tillfälligt förvandlar en del av museet till en kombinerad performancescen och en anläggning för risk- och säkerhetshantering. Det är ett pedagogiskt och upplevelseorienterat projekt om risk och säkerhet som direkt riktar sig till barn. Men det är också en utställning som inom ramarna för Arkitekturmuseets Projektrum syftar till att belysa och diskutera vad samtida design kan vara.

Varning! Fara! Risk! Vi tror oss känna igen varningstecken, men gör vi verkligen det? Vad gör vi i en riskabel situation? Undviker vi den, eller fortsätter vi även om vi vet att vi utsätter oss för en fara? Var finner vi dolda risker i vardagen? Och hur förhåller vi oss mera övergripande till fara och risk i vårt samhälle?

Riskcenter påminner om en filminspelningsstudio i miniatyr, där vardagliga platser och situationer iscensätts. Besökaren guidas eller rör sig själv genom scenografin, som omfattar allt från offentlig miljö till hemmet. Man möter gatumiljöer från Stockholms innerstad till förorten, ett hem, en järnväg, en trädgård, en byggplats, ett torg, en mörk gränd, ett internet café, en rättssal och en sjö. Samtliga är platser där fara och risk är ständigt närvarande. Genom att använda sig av dessa miljöer och situationer vill utställningen, på ett lekfullt sätt, uppmärksamma besökaren på de risker som finns och diskutera hur vi kan hantera dem. Riskcenter lyfter fram uppenbara exempel på fysiska faror som trafik, brand, vatten och personlig säkerhet men här behandlas även frågor om t.ex. antisocialt beteende och vårt sociala och miljömässiga ansvar kopplade till nödsituationer.

Normalt är entréavgiften till Arkitektur museet 60 kr, men av detta betalar SLF hälften. Mao så betalar du bara 30 kr för att få tillgång till hela Arkitektur museet!

Hitta fram: Arkitektur museet ligger på Skeppsholmen. Buss: t ex 2, 43, 55, 62, 76 till Kungsträdgården. Tunnelbana: till Kungsträdgården. Du kan även åka buss 65 hela vägen, eller ta Djurgårdsfärjan! Därefter 10 minuter promenad.
Se även; www.eniro.se (kartor) samt www.sl.se (busstidtabeller) om du behöver mer info.

Du MÅSTE förhandsanmäla dig senast fredag den 12/4 på nedanstående webbsida. Genom detta vet vi vilka vi ska vänta in om någon blir försenad, samt hur många entrébiljetter vi ska köpa ut. Vid för få anmälningar kan evenemanget komma att ställas in för att hålla föreningens kostnader nere!

http://event.redmarker.se/?id=397 Riskcenter på Arkitektur museet
Sidan är utvecklad av Ulf Sandström som även har ställt den till föreningens förfogande. Tack Ulf!

Det var allt för den här gången.
Hälsningar: Anders Larsson, ordförande.