StDH anordnar en Magisterkurs 2013/2014 på högskolenivå för bland annat ljussättare

Stockholms dramatiska högskola anordnar en magisterkurs om 60 högskolepoäng för bland annat ljussättare/ljusdesigner.

Utbildningen pågår ht 2013 och vt 2014 och sista ansökningsdag är nu förlängd till den 18 april 2013!!!

Läs mer om innehåll och upplägg nedan, eller följ länken i slutet av texten.

För SLFs utbildningsfrågor

Anders Larsson

 

Från Troja till Verdun – Körvärk

För konstnärer inom mim, dans, opera, teater, scen- och filmdramatik, ljusdesign, cirkus- och performance.

Du som var med mig när vi stred vid Troja –
Liket du planterade i trädgården –
Slog det rot –
Blommar det i år?

Vill du gå i de dödas fotspår?
Vågar du resa tillbaka till Troja?
Tror du på rättvisa?
Och i så fall – tar du ansvar för berättelsen?

I det kollektiva minnet är du inte ensam.
Där finns en kör och åt den är givet ansvaret att berätta.
Kören är klok, förskräckt och en aning opportun – precis som du.

Slagen stod utanför Troja 1 600 f Kr och vid Verdun 1916.
Som kursdeltagare ger du med hjälp av ditt yrkeskunnande din röst till kören.
Livserfarenhet och humor är inget hinder.

Syfte

Kursen syftar till att med kroppen som instrument och med avstamp i de berömda slagen vid Troja och Verdun 1916 undersöka och arbeta fram metoder för samskapande av ett scenisk verk i gränslandet mellan performance och scenisk installation där ljuset utgör en väsentlig del av den visuella gestaltningen. I kursen ingår workshoppar, föreläsningar och seminarier, litteraturstudie, viss militär strategi samt studieresor till Troja – Turkiet och Verdun i Frankrike.

Målgrupp

Konstnärer inom mim, dans, opera, teater, media, scen- och filmdramatik, ljusdesign, cirkus- och performance.

Upplägg

Vid träffas på högskolan mellan en till två veckor i månaden. Däremellan arbetar du självständigt med uppgifter.

Antagningsprocessen

Du söker med personligt brev och motiverar varför du vill gå kursen. Efter ansökningstiden kommer de som går vidare att kallas till en intervju samt ett praktiskt prov på StDH i mitten av maj.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Läs mer om validering av reell kompetens

http://www.stdh.se/utbildningar/sa-har-soker-du/avancerad-niva/validering-av-reell-kompetens

Ansökan

Läs mer och ansök genom att följa nedanstående länk:

http://www.stdh.se/utbildningar/utbildningar-avancerad-niva/fran-troja-till-verdun-%E2%80%93-korvark